Wanneer mag je stoppen met school?

Ben je van plan om te gaan stoppen met school? Dat gaat helaas niet zomaar, zo moet je bijvoorbeeld ouder zijn dan 16 jaar en in het bezit zijn van een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma. Mocht je toch stoppen met school dan krijgt de gemeente waarin je woont een seintje dat je bent gestopt met school. Vervolgens krijg je te maken met de leerplichtwet en de leerplichtambtenaar die als doel heeft je zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. Weiger je dan alsnog dan kun je zelfs een flinke boete krijgen voor het niet naar school gaan. Het is dan ook zeker geen goed plan om zomaar te gaan stoppen met school. Nog voordat je mag stoppen met school (zonder consequenties) moet je namelijk voldoen aan een aantal voorwaarden, die je terug kunt vinden in de leerplichtwet.

Onder de 16 jaar en stoppen met school?

Ben je onder de 16 jaar? Dan ben je sowieso leerplichtig en mag je niet stoppen met het naar school gaan. Blijf je thuis zonder goede reden dan wordt dit gemeld bij de gemeente en zullen zij verder stappen ondernemen en een leerplichtambtenaar inschakelen. De leerplichtambtenaar zal onderzoek gaan doen en samen met o.a. je ouders en school gesprekken aan gaan en ervoor zorgen dat je snel weer naar school gaat. Mocht je toch niet naar school gaan dan kan je een boete verwachten.

Tussen de 16 en 18 jaar en nog geen diploma?

Ben je ouder dan 16 jaar, maar nog geen 18 jaar oud dan moet je in het bezit zijn van een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma wil je kunnen stoppen met school. Heb je één van deze diploma’s nog niet dan geldt de kwalificatieplicht en moet je een voltijdsopleiding volgen. Kies je er dan alsnog voor om niet naar school te gaan dan wordt het zelfde traject ingezet via de gemeente en leerplichtambtenaar als bij iemand die niet ouder is dan 16 jaar (zie hierboven).

18 jaar oud, maar nog geen 23 jaar en stoppen met school?

Wanneer je 18 jaar oud bent ben je in principe niet meer leerplichtig. Toch zal de school het melden aan de gemeente als je stopt met je school en je nog niet in het bezit bent van een havo, vwo of mbo niveau 2 diploma. Vervolgens zal er een melding worden gemaakt bij het Regionaal Meld- Coördinatiepunt (RMC) en het RMC zal vervolgens contact met je opnemen en je gaan motiveren toch een passende opleiding te volgen.

Wil je meer weten over de leerplicht, kwalificatieplicht en werkleerplicht? Lees dan eens: De leerplicht, alle feiten op een rij!

Vond je dit een interessant artikel? Deel hem op social media en spread the word!