Studiefinanciering mbo

Studiefinanciering voor het mbo bestaat uit verschillende onderdelen. De basisbeurs, aanvullende beurs, optie om extra geld te lenen en het studentenreisproduct. Hieronder kan je per onderdeel lezen hoe het werkt en kan je zien op hoeveel studiefinanciering je recht hebt. Uiteraard moet je voldoen aan de voorwaarden. Heb je dit al gecheckt? Wel zo handig om dit te checken, nog voordat je jezelf rijk rekent.

Basisbeurs mbo

Een student die voldoet aan alle voorwaarden heeft sowieso recht op een basisbeurs. De basisbeurs is een prestatiebeurs voor mbo-studenten die een niveau 3 of 4 opleiding volgen. Dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen. Lukt dit niet? Dan moet je de basisbeurs terugbetalen. Lukt het je wel om binnen 10 jaar je diploma te halen dan hoef je de basisbeurs niet terug te betalen. Voor mbo-studenten die een niveau 1 of 2 opleiding volgen is de basisbeurs altijd een gift. Hoe hoog de basisbeurs is die je kunt krijgen hangt af van je woonsituatie. Wie thuis woont krijgt minder geld dan iemand die niet thuis woont. Er is een thuiswonende en uitwonende basisbeurs voor mbo-studenten.

Aanvullende beurs mbo

Naast de basisbeurs is er ook een aanvullende beurs. De aanvullende beurs is er voor studenten met ouders die weinig of helemaal niet kunnen meebetalen aan een opleiding. Hoe hoog de aanvullende beurs is hangt af van het inkomen van je ouders. Volg je een mbo niveau 1 of 2 opleiding? Dan is de aanvullende beurs altijd een gift. Voor mbo-studenten die een opleiding volgen op niveau 3 en 4 is de aanvullende beurs net als de basisbeurs een prestatiebeurs. Dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen. Lukt dit niet? Dan moet je de aanvullende beurs terugbetalen.

Zoals gezegd wordt er gekeken naar het inkomen van je ouders. Hier hoef jij niks voor te doen. DUO vraagt deze gegevens op bij de Belastingdienst. Heb je problemen met je ouders? Neem dan contact op met DUO. Want in dit soort gevallen heb je ook recht op een aanvullende beurs, maar werkt het aanvragen net even iets anders.

Lening mbo

Naast het aanvragen van de basisbeurs en een eventuele aanvullende beurs is er ook de mogelijkheid voor mbo-studenten om extra geld te lenen. Hoeveel je (extra) leent bij DUO bepaal je zelf. Dit kan het maximale bedrag zijn, maar minder mag ook. Het geld dat je leent moet na je opleiding worden terugbetaald, met rente!

Studentenreisproduct mbo

Het studentenreisproduct is een onderdeel van de studiefinanciering. Met het studentenreisproduct kan je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Het studentenreisproduct is voor mbo-studenten die een opleiding volgen op niveau 3 en 4 een prestatiebeurs. Haal je binnen 10 jaar je diploma dan is het studentenreisproduct gratis, anders moet je deze terugbetalen. Voor mbo-studenten die een niveau 1 of 2 opleiding volgens is het studentenreisproduct altijd gratis.

Het studentenreisproduct wordt ook wel studenten ov genoemd. Nadat je studiefinanciering en het studentenreisproduct hebt aangevraagd moet je deze zelf op een persoonlijke ov-chipkaart zetten bij een ophaalautomaat in de buurt. In- en uitchecken moet altijd met een studenten ov, zo voorkom je boetes.

Bedragen studiefinanciering mbo

In de tabel hieronder vind je het bedrag dat je in totaal kunt krijgen per maand.

Januari t/m juli 2023ThuiswonendUitwonend
Basisbeurs€ 90,85€ 296,51
Aanvullende beurs€ 371,42€ 395,40
Lening€ 197,93€ 197,93
Totaal€ 660,20€ 889,84
Hoef je nog geen lesgeld te betalen? Dan is het totaal lager: € 556,95 (thuiswonend) en € 786,59 (uitwonend). Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan kunt u het ontbrekende bedrag extra lenen, bovenop de 'gewone' lening. Doe je mbo 3 of 4 en krijgt u geen prestatiebeurs meer? Dan kan je 3 jaar alleen nog lenen. Dit noemen we de 'leenfase'. De maximale lening is dan € 1.028,33 per maand (bron: duo).

Studiefinanciering gift of terugbetalen?

Wat terugbetalen betekent weten de meesten wel, namelijk dat het geld terugbetaald moet worden aan DUO. Een gift betekent dat je het geld gratis krijgt. Wanneer iets een gift is hoef je dus ook niet binnen 10 jaar een diploma te halen. Voor mbo-studenten die niveau 1 of 2 opleiding volgen is de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct altijd een gift. Volg je een mbo niveau 3 of 4 opleiding? Dan is de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproduct een soort lening. Haal je geen diploma binnen 10 jaar? Dan moet je alles terugbetalen aan DUO. Een extra motivatie om je diploma te halen!

Hoeveel mag je bijverdienen als mbo-student met studiefinanciering?

Een voorwaarde voor het ontvangen van studiefinanciering is dat je niet te veel mag bijverdienen. Volg je een mbo-opleiding? Dan moet je rekening houden met de bijverdiengrens van DUO. Kom je boven deze grens dan heb je vanaf dat moment geen recht meer op studiefinanciering. In 2023 mag je niet meer dan 16.121.60 euro bijverdienen als mbo-student met studiefinanciering. Het inkomen van je ouders telt niet mee. DUO kijkt alleen naar wat jij verdient. Wie onder de bijverdiengrens blijft hoeft niks te doen. Verdien je meer dan de bijverdiengrens? Zet dan je studiefinanciering stop! Je hebt er namelijk geen recht meer op. Met het op tijd stop zetten voorkom je een extra schuld bij DUO.

Hoe lang recht op studiefinanciering?

Hoe lang je als mbo-student recht hebt op studiefinanciering lees je terug in de voorwaarden. Wie een mbo-opleiding volgt heeft 4 jaar recht op een basis- en aanvullende beurs en 7 jaar op een studentenreisproduct en de mogelijkheid om geld te lenen.

Wil je als mbo-student doorstromen naar het hbo? Dan heb je opnieuw 4 jaar recht op een aanvullende beurs, 5 jaar op het studentenreisproduct en 7 jaar de mogelijkheid om geld te lenen voor je studie.

Studieschuld terugbetalen

Wanneer je extra geld leent bij DUO voor de kosten van je opleiding moet je dit altijd met rente terugbetalen. Ook wanneer je een prestatiebeurs hebt ontvangen en niet binnen 10 jaar je diploma haalt moet je dit terugbetalen aan DUO. De eerste twee jaar na je opleiding hoef je nog niet gelijk te starten met het terugbetalen van je studieschuld. Iedereen krijgt namelijk twee jaar adempauze. Hierna moet je toch echt beginnen met het aflossen van je studieschuld. De eerste twee jaar na je studie starten met het terugbetalen van je studieschuld kan en mag wel. Dit is ook zeker aan te raden wanneer je na je opleiding fulltime gaat werken. Zo is je schuld niet alleen sneller afgelost, maar betaal je onderaan de streep ook een stuk minder door de stijgende rente. In principe heb je tot 35 jaar de tijd om je studieschuld terug te betalen. Log in op de website van DUO om te zien hoe het ervoor staat met jouw studieschuld.

Studiefinanciering aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden? Wacht dan niet te lang met het aanvragen van je studiefinanciering. Het slimste is om dit 2 maanden voor de start van je opleiding te doen. Zodat DUO de tijd heeft om je aanvraag te beoordelen. Ga je studiefinanciering aanvragen? Dan moet je de volgende dingen bij de hand houden: DigiD-inloggegevens, BSN nummer en de gegevens van je opleiding en school. Daarnaast is het handig om alvast een persoonlijke ov-chipkaart aan te vragen voor je studentenreisproduct.

Vond je deze informatie nuttig? Deel hem op social media en spread the word!