Leenstelsel afgeschaft: studenten worden gecompenseerd met korting of voucher!

leenstelsel afgeschaft

Het coalitie-/regeerakkoord van het kabinet Rutte 4 is gepresenteerd en er staat goed nieuws in voor veel studenten. Studenten die de afgelopen jaren onder het leenstelsel vielen en dus geen basisbeurs hebben ontvangen worden gecompenseerd. Dit betekent dat sommige studenten honderden euro’s terug krijgen. In de praktijk gaat het om studenten die een hbo- of universitaire studie hebben gevolgd (of volgen) tussen 2015 en 2023. Eerder melden we al dat studenten die onder het oude leenstelsel vielen waarschijnlijk gecompenseerd gaan worden. In de vandaag geschreven stukken staat ook hoe deze compensatie eruit moet komen te zien. Studenten kunnen kiezen uit twee compensatiemogelijkheden die we hieronder uitleggen.

Korting op studieschuld

De eerste optie waar je als student straks uit kunt kiezen is het verlagen van je studieschuld. Je krijgt bij deze optie een korting op de schuld die je hebt opgebouwd bij DUO. Studenten die onder het leenstelsel vielen hebben in veel gevallen een hoge studieschuld doordat ze meer hebben moeten lenen dan toen er nog een basisbeurs was voor iedereen. Hoeveel korting je precies kunt krijgen staat nog nergens vermeld, hier zijn ze waarschijnlijk nog niet uit.

Studievoucher

Als tweede optie kan je straks kiezen om gecompenseerd te worden met een studievoucher. Dit soort vouchers werd al gebruikt om studenten bij het ingaan van het leenstelsel te compenseren. Het kan dus zijn dat ze dit tegen elkaar gaan afstrepen, bijvoorbeeld wanneer je al zo’n studievoucher hebt ontvangen. Meer informatie hierover moet nog volgen.

Wanneer de basisbeurs terug voor iedereen?

Naast de compensatieregeling voor studenten die geen basisbeurs hebben gehad de afgelopen jaren weten we nu ook wanneer de basisbeurs terugkomt. De basisbeurs moet terug zijn voor alle studenten per studiejaar 2023/2024. Tot die tijd is het leenstelsel nog van kracht.

Vond je dit een interessant artikel? Deel hem op social media en spread the word!