Wat te doen als je fiets is gestolen?

fiets gestolen

Fietsendiefstal komt veel voor in Nederland. Dit wil zeggen dat vrijwel iedereen er wel eens mee te maken krijgt. Blije noot: er worden ook steeds vaker fietsen teruggevonden en teruggevorderd. In dit artikel lees je welke stappen je moet ondernemen als jouw fiets gestolen is.

1. Controleer of je fiets niet geruimd is

Fietsen die onjuist gestald zijn, mogen door de gemeente worden geruimd. Indien er in de omgeving van jouw stallingsplaats meerdere fietsen lijken te missen, is het verstandig om te controleren bij jouw gemeente of jouw fiets geruimd in plaats van gestolen is.

2. Controleer of je fiets niet verplaatst is

Ook kan het zijn dat je fiets is verplaatst; controleer daarom altijd de omgeving. Verplaatsen gebeurt regelmatig als kattenkwaad, maar ook door fietsendieven om de fiets op een later moment op te pikken. Met name rondom fietsenstallingen, trein- en metrostations en bushaltes komt dit veelvuldig voor.

3. Verzamel alle informatie over jouw fiets

Als je fiets daadwerkelijk is gestolen, is het verstandig om alle informatie over jouw fiets bij elkaar te zoeken. Bij voorkeur:

  • Aankoopbewijs: De factuur, de bon of het bankafschrift van de aankoop.
  • Framenummer: Deze is dikwijls terug te vinden op het aankoopbewijs.
  • Fietssleutel(s): Zowel de fietssleutel als reservesleutel(s) van de fiets.
  • Duidelijke foto van de fiets. Een totaalaanzicht van de fiets, maakt de opsporing van de fiets eenvoudiger.
4. Doe aangifte bij de politie

Via het aangifteformulier op de website van de politie kun je aangifte doen van de fietsendiefstal. Als je géén aangifte doet, heb je geen recht om je fiets terug te vorderen als deze gevonden wordt. Aangifte is daarom zeer belangrijk. Bovendien geeft het doen van aangifte zowel de politie als de gemeente inzicht in de ernst van het aantal fietsendiefstallen.

5. Neem contact op met je verzekeraar

Als je een fietsverzekering bij diefstal hebt, dien je de fietsendiefstal zo snel mogelijk aan je verzekeraar door te geven. In de poliswaarden van je verzekeraar kun je vinden welke gegevens de verzekeraar van je nodig heeft. De verzekering dekt de kosten tot het totaalbedrag waarvoor de fiets verzekerd is.

Vond je dit een interessant artikel? Deel hem op social media en spread the word!