Basisbeurs, studievoorschot, aanvullende beurs en lenen

Studiefinanciering voor het mbo, hbo en de universiteit bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel leggen we kort uit hoe het voor jou studieniveau precies werk en waar je recht op hebt.

Ik ben student mbo

Basisbeurs mbo Iedereen die recht heeft op studiefinanciering ontvangt sowieso een basisbeurs. De basisbeurs is voor iedereen een onderdeel van de prestatiebeurs, dit betekent dat je basisbeurs pas een gift wordt als je je diploma hebt gehaald. Dit diploma moet wel op hetzelfde niveau zijn als waarvoor jij je studiefinanciering ontvangt, de richting ervan maakt niet uit. Het bedrag waar je recht op hebt hangt af van je studieniveau en je persoonlijke situatie, woon je bijvoorbeeld op kamers dan ontvang je een hoger bedrag dan studenten die thuis wonen. Hieronder zie je een overzicht, de genoemde bedragen zijn geldig t/m juli 2020.

Basisbeurs mbo: thuiswonend € 85,13 en uitwonend € 277,84

Aanvullende beurs mbo Wanneer je studiefinanciering aanvraagt, kun je direct een aanvullende beurs aanvragen. Het aanvragen van een aanvullende beurs kan ook als je al studiefinanciering ontvangt. Of je recht hebt op een aanvullende beurs hangt af van de inkomsten van je ouders. De hoogte van het bedrag en of je uiteindelijk recht hebt op een aanvullende beurs weet je pas als je een aanvullende beurs hebt aangevraagd. Nadat je een aanvullende beurs hebt aangevraagd checkt DUO de inkomensgegevens van je ouders bij de belastingdienst, hierop wordt gebaseerd of je een aanvullende beurs nodig hebt of niet. Het kan zijn dat het even duurt voordat de inkomensgegevens van je ouders achterhaald zijn, vraag daarom een aanvullende beurs ook ruim 3 maanden van de voren aan. Hieronder zie je een overzicht van de maximale aanvullende beurs die je kunt krijgen (per maand geldig t/m juli 2020).

Aanvullende beurs mbo: thuiswonend € 348,62 en uitwonend € 371,10

Ik ben student hbo of universiteit

Studievoorschot hbo en universiteit Iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor studiefinanciering heeft sowieso recht op een studievoorschot. Het studievoorschot is geen onderdeel van een prestatiebeurs, zoals bij de basisbeurs van het mbo. Dit betekent dat je studiefinanciering niet wordt omgezet in een gift als je een diploma haalt. Het studievoorschot bestaat uit een leenstelsel, dit betekent dat wat je leent je moet terugbetalen. Het bedrag wat je kunt krijgen als studievoorschot is voor alle studenten hetzelfde, het maakt met het studievoorschot niet meer uit of je wel of niet thuiswonend bent. Hieronder zie je een overzicht, de genoemde bedragen zijn geldig van t/m juli 2020.

Maximaal studievoorschot: € 494,39 (exclusief eventuele aanvullende beurs)

Aanvullende beurs/collegegeldkrediet hbo en universiteit Wanneer je een basisbeurs of studievoorschot aanvraagt kan je ook direct controleren of je misschien recht hebt op een aanvullende beurs of collegegeldkrediet. Of je recht hebt op een aanvullende beurs/collegegeldkrediet hangt af van het inkomen van je ouders. Hieronder zie je een overzicht, de genoemde bedragen zijn geldig t/m juli 2020.

Aanvullende beurs  en collegegeldkrediet hbo: € 403,17 aanvullende beurs en € 173,58 collegegeldkrediet

Extra lenen (mbo) Naast een basisbeurs en een eventuele aanvullende beurs kan je er ook voor kiezen om te gaan lenen bij DUO. Dit kan tegen een lage rente, namelijk 0,0% in 2019. Denk hier wel over na, want alles wat je leent moet je ook weer terugbetalen. Geld lenen kost altijd geld!

Lenen beurs mbo: thuiswonend en uitwonend € 185,46