Basisbeurs, aanvullende beurs en lenen

Studiefinanciering voor het mbo, hbo en de universiteit bestaat uit meerdere onderdelen. Per onderdeel leggen we hieronder uit hoe het werkt en op hoeveel studiefinanciering je recht hebt. Controleer altijd eerst of je voldoet aan de voorwaarden voor studiefinanciering zodat je zeker weet dat je recht hebt op studiefinanciering. De genoemde bedragen zijn geldig t/m december 2020.

Ik ben student mbo

Basisbeurs mbo: mbo-studenten die recht hebben op studiefinanciering ontvangen sowieso een basisbeurs. De basisbeurs is voor mbo-studenten een prestatiebeurs, dit betekent dat je binnen 10 jaar je diploma moet halen voordat de basisbeurs een gift wordt. Hoe hoog de basisbeurs is die je kunt krijgen hangt af van je woonsituatie. Als je op kamers woont ben je uitwonend en krijg je een hogere basisbeurs dan iemand die nog thuis woont en dus thuiswonend is.

Basisbeurs mbo: thuiswonend € 85,13 en uitwonend € 277,84

Aanvullende beurs mbo: Een aanvullende beurs is er voor studenten met ouders die weinig of zelfs niet kunnen meebetalen aan een opleiding. Hoe hoog de aanvullende beurs is hangt af van het inkomen van je ouders. Net als je basisbeurs is de aanvullende beurs een prestatiebeurs en wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt wordt deze beurs omgezet in een gift. Het bedrag dat je hieronder kunt vinden is de maximale aanvullende beurs die je voor het mbo kunt krijgen.

Aanvullende beurs mbo: thuiswonend € 348,62 en uitwonend € 371,10

Lening mbo: Naast het aanvragen van de basisbeurs en een eventuele aanvullende beurs is er ook de mogelijkheid voor mbo-studenten om extra geld te lenen. Hoeveel je (extra) leent bij DUO bepaal je zelf. Dit kan het maximale bedrag zijn, maar minder mag ook. Het geld dat je leent bij DUO moet na je opleiding worden terugbetaald, met rente.

Lening mbo: thuiswonend en uitwonend € 185,46

Studentenreisproduct mbo: Het studentenreisproduct is voor mbo-studenten ook onderdeel van de studiefinanciering. Met het studentenreisproduct kan je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Haal je binnen 10 jaar je diploma dan is het studentenreisproduct gratis, anders moet je deze (gedeeltelijk) terugbetalen.

Ik ben student hbo of universiteit

Lening hbo en universiteit: Wanneer je geld nodig hebt om je studie te betalen dan kan je dit lenen bij DUO. Dit hoeft niet het maximale bedrag te zijn, hoeveel je wilt lenen bepaal je helemaal zelf. Uiteraard moet het geld dat je leent bij DUO na je studie worden terugbetaald, met rente.

Lening hbo en universiteit: € 494,39

Aanvullende beurs hbo en universiteit: Een aanvullende beurs is er voor studenten met ouders die weinig of zelfs niet kunnen meebetalen aan een studie. Hoeveel aanvullende beurs je kunt krijgen hangt af van het inkomen van je ouders. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs en wanneer je binnen 10 jaar je diploma haalt wordt deze beurs omgezet in een gift. Het bedrag dat je hieronder kunt vinden is de maximale aanvullende beurs die je voor het hbo of de universiteit kunt krijgen.

Aanvullende beurs hbo en universiteit: € 403,17

Collegegeldkrediet hbo en universiteit: Naast de aanvullende beurs heb je misschien wel recht op een extra lening om je collegegeld te betalen, dit heet collegekrediet. Maandelijks kan je maximaal 1/12 van het collegegeld dat je moet betalen extra lenen bij DUO. Op hoeveel je recht hebt hangt dan ook af van hoeveel collegegeld je betaalt. Het collegekrediet moet na je studie worden terugbetaald, met rente.

Collegegeldkrediet hbo en universiteit: € 178,58

Studentenreisproduct hbo en universiteit: Het studentenreisproduct is voor hbo- en universiteitsstudenten ook onderdeel van de studiefinanciering. Met het studentenreisproduct kan je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Haal je binnen 10 jaar je diploma dan is het studentenreisproduct gratis, anders moet je deze (gedeeltelijk) terugbetalen.